0 Kč

Chladící kapaliny

skladem

Chladicí kapalina je kombinací nemrznoucí směsi a destilované vody, která má za úkol odvádět teplo z motoru do chladicí soustavy. Voda, která byla použita na chlazení motoru, se v chladiči znovu ochladí vzduchem a následně je připravena celý cyklus opakovat.

Cena:
73 Kč
ks

g11 HAPPY CAR Antifreeze G 11 je určen pro chladicí systémy spalovacích motorů, hlavně pak motorů z hliníkových slitin,
používá se ředěný destilovanou nebo měkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí.
Upozornění: Plnou funkční způsobilost směsi lze zaručit jen při dodržení minimálně 33% koncentrace HAPPY CAR Antifreeze G 11
v používané chladicí směsi. HAPPY CAR Antifreeze G 11 nepoškozuje kovové materiály.
Lakované povrchy je nutné při potřísnění omýt vodou.
G12 HAPPY CAR Antifreeze G 12+ je určen pro chladicí systémy nejmodernějších spalovacích motorů z hliníkových slitin.
Používá se ředěný destilovanou nebo měkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí.

Je mísitelný s chladicími kapalinami stejné specifikace s přihlédnutím k doporučení výrobce vozidla.
HAPPY CAR Antifreeze G 12+ nepoškozuje kovové materiály.
Lakované povrchy je nutné v případě potřísnění omýt vodou.
G13 Splňuje normu VW TL774J.

Pro použití v nejmodernějších typech spalovacích motorů na bázi hliníkových slitin.
Antigel Chladící kapalina Antigel je určená pro Francouzké vozy
-   Peugeot, Citroen, Renault, Dacia.