0 Kč

AdBlue

skladem

AdBlue je kapalné aditivum, využívané technologií selektivní katalytické redukce, která se užívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň emisních limitů Euro IV a vyšších.

Cena:
236 Kč
ks

AdBlue je vstřikováno před katalyzátor výfukových plynů, kde se močovina nejprve co nejrovnoměrněji mísí s výfukovými plyny a rozkládá se vlivem tepla za přítomnosti obsažené vody na amoniak.

AdBlue víčko

Z výfuku pak místo většiny NOx odchází neškodné přírodní produkty vodní pára a dusík.

Doplnit AdBlue do příslušné nádrže vozidla zvládne téměř každý. Jak snadno, to už záleží na zručnosti daného jedince a bohužel také na umístění plnicího hrdla. Dnes nejobvyklejším (a nejpraktičtějším) řešením je umístění pod víčkem palivové nádrže, hned vedle nalévacího otvoru pro naftu.

S ubývajícím AdBlue přibývá varování, a to jak vizuálních na přístrojovém štítu, tak těch akustických. Automobil se vás zkrátka snaží varovat včas. Pokud ale budete varování ignorovat, pak po prvním vypnutí motoru už znovu nenastartujete.

Ne že by na voze nastal technický problém, ale s nefunkčním systémem vstřikování AdBlue váš vůz přestává plnit emisní normy, takže z legislativního úhlu pohledu přestává vyhovovat požadavkům pro provoz na silnicích. Celý proces se dá ale napravit opětovným dolitím kapaliny.